Trà Trầm Hương túi lọc (new)

140,000

Trà Trầm hương Agarvina đã được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận chất lượng, đảm bảo sử dụng an toàn và Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam chứng nhận có tác dụng có lợi cho sức khỏe.

còn 976 hàng