Nhang Vi Tiếu Hương (23cm-39cm)

75,000

Nhang Vi Tiếu Hương Nguyên liệu chính là trầm hương kết hợp với 18 vị thảo dược thiên nhiên (quế chi, tân di, tế tân, thảo quả, tiểu hồi, thau thau, trám trắng…). Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ hóa chất nào trong quá trình tạo mùi hương, tạo màu hay tạo tàn cong.