Nhang Trầm thảo mộc Mộc Quế Hương

25,000

Nhang Trầm thảo mộc Mộc Quế Hương với nguyên liệu chính là trầm hương kết hợp với bời lời, mộc hương, quế, bột bã trầm và dấm gỗ trầm hương. Tuyệt đối không sử dụng hóa chất tạo mùi hương, tạo màu, tạo tàn cong.