Category Archives: news and society

news and society

How Unit Practical Spiritual Quantum Physics

I had an extremely sever case of (OCD) Obsessive Compulsive Disorder, a complaint that I experienced as young and throughout adolescents lacking the knowledge of it. When my full onset hit in 1982, my symptoms were classic OCD such as, washing, checking, counting, obsessions about harming others, etc. Plus the reason for symptom was the […]

Co De Mua Duoc Tom Hum Alaska Gia 170.000 Dong/Kg?

Tôm hùm Alsaka hay còn có những tên thường gọi khác là tôm hùm tom hum canada, tôm hùm Châu Mĩ chiều dài khung người lên tới mức 64cm và khối lượng trên 20kg. Tôm Alaska thuộc họ tôm hùm càng, tôm có một đôi càng cao lớn & rắn chắc trông rất nổi bật, […]